Begrippenlijst // Aandeel

Een aandeel is een deel van een bedrijf dat in het bezit is van een aandeelhouder. Door het bezit van aandelen heeft de aandeelhouder een belang in het bedrijf en heeft hij stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bezit van aandelen kan leiden tot financieel rendement, in de vorm van dividend of koerswinst als de waarde van het aandeel stijgt. Aandelen zijn ook een belangrijk instrument voor bedrijven om geld op te halen bij beleggers, door het uitgeven van nieuwe aandelen. Er zijn verschillende soorten aandelen, zoals gewone aandelen en voorkeuraandelen, die verschillende rechten en verplichtingen met zich meebrengen.Terug naar begrippenlijst