Begrippenlijst // Deflatie

Deflatie is een economische term die verwijst naar een daling van de algemene prijzen van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Als de deflatie stijgt, betekent dit dat geld meer waard wordt, omdat het meer kan kopen. Deflatie kan leiden tot een toename van de koopkracht van mensen, omdat ze minder geld nodig hebben om dezelfde goederen en diensten te kopen.


Er zijn verschillende factoren die deflatie kunnen beïnvloeden, zoals een afname van de vraag naar goederen en diensten, een daling van de loonkosten of een toename van de productiviteit. Deflatie kan leiden tot onzekerheid en instabiliteit op de financiële markten en kan mensen afschrikken om te consumeren of te investeren, omdat ze hopen dat de prijzen verder zullen dalen.


Deflatie is minder voorkomend dan inflatie en kan moeilijker te behandelen zijn voor centrale banken. Als de deflatie te hoog wordt, kan de centrale bank maatregelen nemen, zoals het verlagen van rentetarieven of het uitvoeren van quantitative easing (het aan de markt toevoegen van extra geld), om de deflatie tegen te gaan.


Het is belangrijk om te onthouden dat deflatie een abnormaal onderdeel is van een gezonde economie en dat een te hoge deflatie kan leiden tot problemen, zoals een afname van de economische groei en werkgelegenheid. Het is daarom belangrijk om de deflatie in de gaten te houden en te reageren op eventuele tekenen van deflatie voordat het een groter probleem wordt.Terug naar begrippenlijst