Begrippenlijst // Dividend

Dividend is een bedrag dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders. Dividenden worden gewoonlijk uitgekeerd in de vorm van geld, maar ze kunnen ook in de vorm van aandelen of andere waardepapieren worden uitgekeerd.


Dividenden worden meestal uitgekeerd uit de winst die het bedrijf heeft gemaakt, hoewel ze ook uit reserves of door het opnemen van leningen kunnen worden gefinancierd. Het bedrag van het dividend wordt meestal bepaald door de raad van bestuur van het bedrijf en kan variëren van periode tot periode.


Sommige bedrijven keren regelmatig dividenden uit, terwijl andere bedrijven dat minder vaak doen of helemaal geen dividend uitkeren. Aandeelhouders die dividenden ontvangen, krijgen een deel van de winst van het bedrijf en kunnen dit bedrag gebruiken om te beleggen of op te nemen.Terug naar begrippenlijst