Begrippenlijst // Inflatie

Inflatie is een economische term die verwijst naar een stijging van de algemene prijzen van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Als de inflatie stijgt, betekent dit dat geld minder waard wordt, omdat het minder kan kopen. Inflatie kan leiden tot een vermindering van de koopkracht van mensen, omdat ze meer geld nodig hebben om dezelfde goederen en diensten te kopen.


Er zijn verschillende factoren die inflatie kunnen beïnvloeden, zoals een toename van de vraag naar goederen en diensten, een stijging van de loonkosten of een afname van de productiviteit. Een hoge inflatie kan leiden tot onzekerheid en instabiliteit op de financiële markten en kan mensen afschrikken om te beleggen of te sparen.


Om de inflatie te meten, wordt vaak gebruik gemaakt van een inflatie-index, zoals de consumentenprijsindex (CPI), die de prijsveranderingen van een selectie van goederen en diensten bijhoudt. Sommige centrale banken streven naar een bepaalde inflatieratio, zoals 2%, om ervoor te zorgen dat de waarde van geld stabiel blijft. Als de inflatie te hoog wordt, kan de centrale bank maatregelen nemen, zoals het verhogen van rentetarieven, om de inflatie tegen te gaan.


Het is belangrijk om te onthouden dat inflatie een normaal onderdeel is van een gezonde economie en dat een beperkte hoeveelheid inflatie kan leiden tot groei en welvaart. Een te hoge of te lage inflatie kan echter problemen veroorzaken en kan gevolgen hebben voor beleggers en sparen.Terug naar begrippenlijst